Snelle levering

Garantie

Garantie

Op alle bestellingen zijn de algemene voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing. Op onze garantieregeling geldt onverminderd de wettelijke rechten van de koper. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de koper er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Productgarantie

Sikkens Center werkt uitsluitend met 100% originele producten. Dit houdt in dat deze rechtstreeks bij de fabrikant vandaan komen. De fabrikant biedt een productgarantie, waarbij gegarandeerd wordt dat het product voldoet aan de specificaties zoals vermeld op het technisch informatieblad van het desbetreffende product. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud, niet naleven van verstrekte gebruiksvoorschriften, of anderszins te wijten aan een handelen of nalaten van een gebruiker vallen niet onder de productgarantie.

Kleurgarantie

Sikkens Center werkt altijd met officiële kleurpasta’s en een up-to-date computer gestuurde mengmachine, die door de fabrikant (AkzoNobel) wordt onderhouden. Onze pasta’s bevatten originele kleurpigmenten.

Wij doen ons uiterste best om de kleuren van onze verf op het scherm zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Deze weergave kan echter afwijken van de verf in werkelijkheid. Dat komt doordat beeldschermen kleuren anders weergeven. Een kleur kun je het beste kiezen vanuit een kleurstaal of kleurenkaart. 

Sikkens Center staat in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van het product. Bij een gebrek kan er beroep worden gedaan op de (wettelijke) garantie. De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop. De productgarantie en de kleurgarantie kan per fabrikant verschillen.