Voor 10.00 uur besteld, vandaag op locatie

Polyfilla PRO S200 Isoleercoating

Polyfilla PRO S200 Isoleercoating

Sneldrogende, isolerende, oplosmiddelhoudende coating die vocht-, teer-, roet-, vet- en roestvlekken isoleert.

Op voorraad

  • Tijdwinst door snelle doorharding
  • Gebruiksgemak door spuitbus
  • Binnen- en buiten toepasbaar.

Productinformatie

Polyfilla Pro S200 Isoleercoating is een sneldrogende, isolerende, oplosmiddelhoudende coating. Het isoleert doorslaande vlekken permanent zoals vocht, teer, roet, vet en roestvlekken. S200 Isoleercoating is overschilderbaar na 20 minuten.

Verwerking:
- De ondergrond moet droog en stofvrij zijn.
- Schud de spuitbus gedurende ten minste 1 minuut voor gebruik.
- 30 cm afstand houden tot het oppervlak.
- Om verstopping na gebruik te vermijden, de spuitbus ondersteboven houden en het ventiel indrukken tot er een kleurloos drijfgas vrijkomt.

Meer praktische informatie over het product is ook terug te vinden in het Technisch informatieblad.

Specificaties

Verwerking Spuitbus
Verdunnen Gebruiksklaar
Binnen - Buiten Binnen, Buiten
Inhoud 500 ML
Ondergrond Steenachtig
Speciale kenmerken Isolerend

Veiligheidsinformatie

Signaalwoord

Gevaar

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.

Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Na inademing: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ºC /122 ºF.

Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ºC/122 ºF.

De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Waarschuwingen

Zeer licht ontvlambare aerosol

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevarensymbolen

Sikkens Center biedt

  • Afhaal- en bezorgservices door heel Nederland, incl. 24h afhaalkluis
  • Bestelgemak via telefoon, e-mail, website en in de winkel
  • Vakmensen voor persoonlijk applicatie- en verftechnischadvies
  • We helpen je graag vooruit met onze kennis en handige tools
  • Sikkens Center Container Service voor langdurige projecten

Downloads